اقامت تحصیلی گرجستان

0
995
اقامت تحصیلی گرجستان

اقامت تحصیلی گرجستان

اقامت تحصیلی گرجستان برای افراد خارجی که قصد تحصیل در مراکز تحصیلی تایید شده را دارند صادر می گردد.

اقامت تحصیلی گرجستان معمولا یک ساله می باشد و مادامی که فرد به تحصیل در گرجستان ادامه می دهد هر سال نیاز به تمدید اقامت تحصیلی خود را دارد

اقامت تحصیلی گرجستان

برای گرفتن اقامت تحصیلی مدارک ذیل مورد نیاز است:

  1. تکمیل فرم مربوطه با اخذ اقامت تحصیلی
  2. کپی مدارک سفر که مشخص میکند فرد مربوطه به صورت مجاز به گرجستان سفر کرده (برای ایرانیان در حال حاضر مهر ورود مندرج در پاسپورت کافیست)
  3. فرم پذیرش از مرکز تحصیلی که مشخص می کند فرد مورد نظر برای مدت مشخص در آن مرکز برای تحصیل پذیرفته شده است
  4. مدرک از سرپرست خانواده و یا خود فرد که مشخص میکند فرد توانایی پرداخت شهریه دانشگاه برای مدت مشخص شده و همچنین زندگی در گرجستان را دارد
  5. عکس 3×4
  6. پرداخت هزینه اخذ اقامت:
  • 210 لاری سی روزه
  • 330 لاری بیست روزه
  • 410 لاری 10 روزه

نظر خود را به اشتراک بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here